วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เครื่องใช้สำนักงาน ๑-๑๐๙ – ๑-๓๑๔

แบบ ๑-๑๐๙

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “FRIDEN”

แบบ ๑-๑๑๐

ลูกคิดราง

แบบ ๑-๒๐๑

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “IMPERIAL” รุ่น ๖๖ นำมาใช้เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สีน้ำตาล แค่ ๑๘ ตัว

แบบ ๑-๒๐๒

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “REMINGTGN” สีเขียว

แบบ ๑-๒๐๓

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “OLYMPIA” เลข คส. ๑- ๑๘ – ๐๐๓๖ สีขาว

แบบ ๑-๓๐๑

โต๊ะ – เก้าอี้ ประธานธนาคารออมสินในอุดแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ไม้ที่นั่งเบาะ ๓ ตัว

แบบ ๑-๓๐๒

ตู้โชว์ไม้อัด ตู้โชว์ ๓ ชั้น มีกระจก

แบบ ๑-๓๐๓

นำโชว์กระปุกออมสินนานาชาติไม้สัก ตู้ไม้สักสีดำสำหรับโชว์กระปุกออมสินนานาชาติเป็นช่องๆ

แบบ ๑-๓๐๔

ตู้กระจกแปดเหลี่ยมสำหรับโชว์ ตู้กระจกแปดเหลี่ยม

แบบ ๑-๓๐๗

กระป๋องออมสิน

แบบ ๑-๓๐๘

ตู้โชว์ ไม้สัก – กระจก ตู้โชว์

แบบ ๑-๓๑๔

โชว์ – สมุด – ธุรกิจธนาคาร