วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เครื่องใช้สำนักงาน ๑-๐๐๑ – ๑-๑๐๘

แบบ ๑-๐๐๑

เครื่องจักรลงบัญชี “NATIONAL CASH REGUSTER CO” หมายเลข ๕๘๑๑๗๒๒ เริ่มใช้ตั่งแต่ พ.ศ.๒๔๙๐

แบบ ๑-๐๐๒

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “BORROUGHS” เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓

แบบ ๑-๐๐๓

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “NCR” หมายเลขเครื่อง ๘-๑๑๕๒๗๗๗๙ (ลบ.๗.๑/๑) เริ่มใช้เมื่อปี ๒๕๐๐

แบบ ๑-๐๐๔

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “NCR” หมายเลขเครื่อง นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๐

แบบ ๑-๐๐๕

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “ANKER” หมายเลขเครื่อง (สบ.ล.๗/๑) นำมาใช้เมื่อ ปี ๒๕๐๕-๒๔๓๔ (ครั้งสุดท้ายใช้อยู่บนเรือเคลื่อนที่ ก่อนจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเรือ)

แบบ ๑-๑๐๑

เครื่องคำนวณเลขแบบมือหมุนของประเทศสวีเดน นำมาใช้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่ฝ่ายการบัญชีโดยคุณพระมีทัศน์พรมพิสุทธิ์หัวหน้าฝ่ายการบัญชี แท่งเหล็กสีดำมือหมุน ๒ อัน

แบบ ๑-๑๐๒

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “DALTON” ไม่ปรากฏ ปีพ.ศ.

แบบ ๑-๑๐๔

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “ASCOTA” หมายเลข ๑๑๐-๑๒๒๒๑๒ นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๕ สีเทา

แบบ ๑-๑๐๕

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “TOTALA” หมายเลข ๔๔๑๘ นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๖ สีน้ำตาล

แบบ ๑-๑๐๖

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “TOTALIA” หมายเลข ๒๓๔๑.S สีเทา – เขียว

แบบ ๑-๑๐๗

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “OLIVETTI” หมายเลข ME 24E/CR นำมาใช้ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มีแคร่สี เขียว – ดำ

แบบ ๑-๑๐๘

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “OLIVETTI” หมายเลข ๒๒ ใช้ม้วนกระดาษ สีเหลือง – ดำ

Skip to content