อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มใหม่นี้ ส่งผลต่อผู้ฝากอย่างไรบ้าง – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มใหม่นี้ ส่งผลต่อผู้ฝากอย่างไรบ้าง

อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มใหม่นี้ ส่งผลต่อผู้ฝากอย่างไรบ้าง

ส่งผลต่อผู้ฝากที่เปิดบัญชีใหม่ และเงินฝากประจำ 3 เดือน ที่ครบกำหนดแล้วฝากต่อในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 27 ต.ค. – 30 พ.ย. 51 เท่านั้น