นายอนุรักษ์ วงศ์วัฒนะ – Government Savings Bank

นายอนุรักษ์ วงศ์วัฒนะ