วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทำอย่างไร

  • ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบฯ  เลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (My Profile) >เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) จากนั้นระบุรหัสผ่านเดิม และระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

Skip to content