วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > หากต้องการเปลี่ยนคำถามช่วยจำ (Password Hint) ทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนคำถามช่วยจำ (Password Hint) ทำอย่างไร

  • ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนคำถามช่วยจำได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบฯ เลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (My Profile) >ตั้งค่ารหัสช่วยจำใหม่ (Reset Password Hint) จากนั้นระบุรหัสผ่าน>แก้ไขคำถามหรือคำตอบช่วยจำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

Skip to content