สาเหตุที่ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยคืออะไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > สาเหตุที่ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยคืออะไร

สาเหตุที่ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยคืออะไร

เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ประกอบกับต้องการส่งเสริมการออมทรัพย์ในช่วงวันออมแห่งชาติ (31 ตุลาคม 2551)