วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > สามารถสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้อย่างไร

สามารถสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้อย่างไร

สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

  • โดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภท เผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น   

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือเลขที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันพิเศษที่ใช้เป็นบัญชีหลัก และสมุดบัญชีเงินฝากหรือทะเบียนสลากอื่นที่ต้องการสมัครใช้บริการเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อ)
Skip to content