วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > วิธีการเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยควรทำอย่างไร

วิธีการเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยควรทำอย่างไร

    • เปลี่ยน Password อย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ90 วันการตั้ง Passwordควรประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ อักขระพิเศษ เพื่อยากต่อการคาดเดาและควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า8-16 ตัวอักษร
    • เก็บรหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
    • หลีกเลี่ยงการเข้าสู่บริการออมสิน Internet Banking และทำรายการ โดยใช้ Wi-Fi สาธารณะเช่น ร้านกาแฟ โรงแรม
Skip to content