วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

รหัส T-PIN คืออะไร

รหัสสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) โดยผู้ใช้บริการกดรับรหัส T-PINได้ด้วยตนเอง จากหน้าจอการเข้าใช้งานครั้งแรก โดยระบบจะจัดส่งรหัส T-PIN ให้กับผู้ใช้บริการทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร

Skip to content