วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

รถเคลื่อนที่ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินจัดให้มีรถออกให้บริการรับฝาก – ถอน แก่ประชาชนในบางท้องที่ ครั้งแรกในพ.ศ. ๒๔๙๕ และเปิดดำเนินการในรูปสาขาเคลื่อนที่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙ โดย สาขารถเคลื่อนที่แห่งแรกที่เปิดดำเนินการคือ ธนาคารออมสินสาขาบางเขน (รถเคลื่อนที่) จากนั้นก็ได้เปิดสาขารถเคลื่อนที่อีกหลายสาขาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายหลังมาธนาคารออมสินก็ได้ยกเลิกการดำเนินการสาขารถเคลื่อนที่แล้วจัดตั้ง สำนักงานสาขาถาวรขึ้น โดยในพ.ศ. ๒๕๒๗ มีสาขารถเคลื่อนที่ ๓ สาขา สาขารถเคลื่อนที่สาขาสุดท้ายที่ยกเลิกไปคือสาขานวนครซึ่งยกเลิกไปใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ในพ.ศ. ๒๕๔๘ ๔๙ ปี หลังจากเปิดบริการสาขารถเคลื่อนที่แห่งแรก หรือ ๔ ปี หลังการยกเลิกสาขาเคลื่อนที่สาขาสุดท้าย ธนาคารออมสินก็รื้อฟื้นบริการรถเคลื่อนที่อีกครั้ง โดยเป็น รถเคลื่อนที่ (Mobile Unit) แบบใหม่ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการให้บริการ ในลักษณะ ออนไลน์ผ่านระบบ GPRS ซึ่ง ทำให้ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการของธนาคารสามารถใช้บริการ ทางการเงินจากรถเคลื่อนที่ได้เสมือนกับการเข้าไปใช้บริการที่สาขาธนาคาร การบริการรถเคลื่อนที่นอกจากจะเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมในหมู่ประชาชนอีกด้วย

บริการ รถเคลื่อนที่เน้นไปที่บริการทางการเงิน ทั้งด้านบริการฝาก-ถอนเงิน บริการรับคำขอใช้สินเชื่อ บริการ ATM รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยจะปรับรูปแบบแนวทางในการให้บริการของรถเคลื่อนที่แต่ละคันตามความเหมาะสม ของ พื้นที่ที่รถเคลื่อนที่เข้าไป

เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติหรือเอทีเอ็มติดตั้งไว้บนรถ ส่วนพื้นที่ชุมชน เช่น บริเวณตลาดสดศูนย์กลางชุมชน หรือตามงานเทศกาลประจำปีแต่ละท้องถิ่น อาจเน้นการให้บริการเอทีเอ็มมากกว่าบริการด้านอื่น นอกจากนี้ ตามบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวน มาก ธนาคารก็จะปรับเปลี่ยนรถเคลื่อนที่โดยเน้นการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

รถเคลื่อนที่ชุดแรกที่เปิดให้บริการใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มี ๑๐ คัน เปิดให้บริการตามชุมชนทั่วประเทศ ๒๘ จุด และจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นาคารออมสินมีรถเคลื่อนที่ให้บริการทั่วประเทศจำนวน ๓๐ คันและจะเพิ่มเป็น ๕๐ คัน ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑

นอกจากการให้บริการในรูปแบบรถเคลื่อนที่แล้ว ธนาคารออมสินยังได้เตรียมเปิดให้ บริการ Delivery Service Banking ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยธนาคารจะให้ลูกค้าที่ใช้บริการเป็น ประจำลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Delivery Service Banking กับธนาคารและเมื่อ ถึงเวลาที่ต้องการใช้บริการให้โทรมาแจ้งรายชื่อและนัดเวลาธนาคารก็จะส่ง เจ้าหน้าที่เดินทางไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานที่ที่ได้มีการนัดหมายไว้ ในเบื้องต้นธนาคารจะเปิดนำร่อง ๕ สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และมีรถจักรยานยนต์ Delivery Service Banking ให้บริการ ๖ คัน

Skip to content