วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐

การขยายกิจการธนาคาร

ใช้ internet ในการเผยแพร่ธุรกิจของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป บริการโอนเงินเพื่อบุคลที่ ๓ ผ่านระบบ bahtnet เปิดบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สินเชื่อเคหะตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย และจัดกิจกรรม “การประกวดประดิษฐ์กระปุกออมสิน” จากวัสดุเหลือใช้เป็นครั้งแรกในวาระธนาคารออมสินครบรอบ ๘๔ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐