วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔

การขยายกิจการธนาคาร

  • เพิ่มประเภทธุรกิจสงเคราะห์และครอบครัว ๓ รูปแบบ ได้แก่ ร่มไทร บำนาญสงเคราะห์ ทุนการศึกษา
  • เปิดจำหน่ายเช็คแคชเชียร์ออเดอร์ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และเปิดบริการธนาคารทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการ
Skip to content