วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

การบริหารองค์การ

ออกระเบียบแบ่งส่วนการบริการธุรกิจของธนาคารออมสินเป็น

  • ฝ่ายการออมสิน
  • ฝ่ายการบัญชี
  • ฝ่ายธนาคาร
  • ส่วนขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการของธนาคารออมสิน

การขยายกิจการของสำนักงานคลังออมสินสาขา

จัดตั้งธนาคารออมสินเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์ปรับแต่งเป็นเคาน์เตอร์บริการรับฝากเงิน เปิดดำเนินการครั้งแรกคือรถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาบางเขนเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙

Skip to content