วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๕

การศึกษา

การปกครอง London School of Economics,ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งอื่น

  • ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก (ปลัดทูลฉลอง)
  • เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Skip to content