วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (โรงเรียนสวนกุหลาบ อังกฤษ)
  • นักเรียนล่าม ประจำศาลฎีกา ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลคดีต่างประเทศ
  • เนติบัณฑิตไทย โรงเรียนกฎหมาย

ตำแหน่งอื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม