วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > ผู้ใช้บริการจะทราบผลการสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการจะทราบผลการสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้อย่างไร

  • เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งE-mail แจ้งผลอนุมัติการสมัครใช้บริการออมสิน Internet Banking ไปยังE-mail ที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร หรือติดต่อสอบถาม Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115 หรือ 0 2299 8668

Skip to content