วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

บัญชีหลัก (Primary Account) คืออะไร

บัญชีหลัก คือบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลและสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ของบริการ ออมสิน Internet Banking

 

Skip to content