วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > บัญชีประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

บัญชีประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการประเภทบัญชี ได้ดังนี้

  • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/กระแสรายวัน และเผื่อเรียกพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี
  • บัญชีเงินฝากประจำ และทะเบียนสลากออมสินพิเศษรวมกันไม่เกิน 10บัญชี/ทะเบียน
  • บัญชีสินเชื่อ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี
Skip to content