วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > บริการ ออมสิน Internet Banking มีการให้บริการอะไรบ้าง

บริการ ออมสิน Internet Banking มีการให้บริการอะไรบ้าง

ด้านข้อมูลบัญชี

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบสถานะเช็ค
 • บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)

ด้านบริการทางการเงิน

 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินบุคคลอื่นภายในธนาคาร(3rd Party Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment)
 • บริการเติมเงิน(Top-Up)
 • บริการชำระสินเชื่อ (Loan Payment)
 • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว(GSB Life Payment)

 

Skip to content