ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากในวันเวลาใด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากในวันเวลาใด

ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากในวันเวลาใด

บริการรับฝากทุกวัน เว้นเฉพาะวันที่มีการออกรางวัลสลาก โดยเปิดบริการรับฝากตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น.