ธนาคารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนในอัตราใหม่เมื่อใด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > ธนาคารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนในอัตราใหม่เมื่อใด

ธนาคารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนในอัตราใหม่เมื่อใด

มีผลในช่วงส่งเสริมการออมทรัพย์ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น