ธนาคารคาดหวังอะไรจากการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเภทเงินฝากในครั้งนี้ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการเงินฝาก > ธนาคารคาดหวังอะไรจากการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเภทเงินฝากในครั้งนี้

ธนาคารคาดหวังอะไรจากการปรับอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 ประเภทเงินฝากในครั้งนี้

การปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ถือว่าปรับเพิ่มอย่างมากเพราะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ จึงหวังว่าสาขาจะสามารถหาลูกค้าเงินฝากได้เพิ่มขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายเงินฝากได้ ธนาคารคาดหวังว่าจะระดมเม็ดเงินฝากใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท และเพื่อให้สาขาเข้าใจโปรโมชั่นในครั้งนี้ชัดเจนขึ้น จึงขอสรุปง่าย ๆ ให้สาขาเข้าใจตามเอกสารลับเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้