วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > ต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถเข้าใช้งานบริการ ออมสิน Internet Banking ได้

ต้องทำอย่างไร หากไม่สามารถเข้าใช้งานบริการ ออมสิน Internet Banking ได้

เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว มีข้อความแจ้ง “โปรดติดต่อ call center โทร. 02-2998668” เนื่องจากผู้ใช้บริการระบุรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว (Lock) ผู้ใช้บริการสามารถปลดระงับการใช้บริการ (Unlock) ได้ 2 วิธี

  • วิธีที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1115 หรือ 0 2299 8668
  • วิธีที่ 2 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา พร้อมหลักฐานแสดงตน
Skip to content