วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันกับธนาคาร (สำหรับเป็นบัญชีหลัก)
  • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง
  • มี E-mail address ของตนเอง
  •  
Skip to content