คุณสมบัติของผู้กู้ร่วมสินเชื่อเคหะ สามารถใช้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวได้หรือไม่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการสินเชื่อ > คุณสมบัติของผู้กู้ร่วมสินเชื่อเคหะ สามารถใช้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวได้หรือไม่

คุณสมบัติของผู้กู้ร่วมสินเชื่อเคหะ สามารถใช้บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวได้หรือไม่

การกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่หากต้องการใช้บุคคลอื่นก็สามารถทำได้แต่ผู้กู้ร่วมจะต้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้กู้ร่วมต้องยอมรับในภาระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ