ขอกู้เพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ของโปรโมชั่นนี้ ให้กู้ได้เท่าไร และขอกู้ OD อย่างเดียวได้หรือไม่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > ขอกู้เพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ของโปรโมชั่นนี้ ให้กู้ได้เท่าไร และขอกู้ OD อย่างเดียวได้หรือไม่

ขอกู้เพิ่มวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ของโปรโมชั่นนี้ ให้กู้ได้เท่าไร และขอกู้ OD อย่างเดียวได้หรือไม่

– วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท

– ไม่สามารถขอกู้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อย่างเดียวได้ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ต้อง กู้ร่วมกับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น และวงเงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 5,000,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนวงเงินกู้ตามเกณฑ์ของธนาคาร