“กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” หมายถึงอย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” หมายถึงอย่างไร

“กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” หมายถึงอย่างไร

หมายถึง ให้ลูกค้าปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่เลือก