วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > การใช้งานบริการออมสิน Internet Banking ให้ปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างไร

การใช้งานบริการออมสิน Internet Banking ให้ปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างไร

    • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
    • เมื่อต้องการเข้าใช้บริการ ให้พิมพ์ URL ด้วยตนเองและตรวจสอบWebsite ที่ต้องการจะเข้าทุกครั้ง
    • ไม่ตั้งค่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์
    • เมื่อเลิกใช้บริการควรลบประวัติการใช้งานทุกครั้งโดย Click Tools> Internet Option >Browsing history > Delete Browsing history on exit > Delete
    •  
Skip to content