วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) คืออะไร

การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) คืออะไร

การยืนยันตัวบุคคลสำหรับการใช้บริการ ออมสิน Internet Banking โดยจะต้องระบุ

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • เลขที่บัญชีหลัก จำนวน 12 หลัก
  • รหัส T-PIN จำนวน 6 หลัก

จากนั้นกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้บริการ ออมสิน Internet Banking รวมถึงระบุคำถามและคำตอบช่วยจำ สำหรับใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Password)

Skip to content