วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

กระปุกออมสิน ๘๑-๑๐๐

แบบ ๓-๐๘๑

กระปุกออมสินรูปนกแพนกวินของประเทศเยอรมัน ทำด้วยเซรามิกลักษณะ เป็นนกแพนกวินสีขาว-ดำ มีที่เปิด-ปิดเป็นกุญแจไขออกได้

แบบ ๓-๐๘๒

กระปุกออมสินของประเทศยูโกสลาเวียลักษณะ กลม – แบน (รูปเต่า) สีแดง-ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๘๓

กระปุกออมสินของประเทศนิวซีแลนด์ (WALKATTO SAVINGS BANK) รูปร่าง ลักษณะเป็นแมวน้ำอยู่บนแท่นมีอักขระ “$ayra” สีเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. (ตัวแท่น) ตัวแมวน้ำสูง ๙ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๘๕

กระปุกออมสินของประเทศเยอรมันรูปนกฮูก รูปนกฮูกสีน้ำตาล ตาสีส้มขอบขาว เหมือนดอกไม้บาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ ซ.ม. สูง ๑๔ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติกแข็ง มีที่เปิด-ปิด เป็นกุญแจไขได้ล่าง

แบบ ๓-๐๘๖

กระปุกออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปช้างสีแดงมีอักษร “BONDERNES BANK” ลักษณะช้างสีแดงเส้นผ่านศูนย์กลางรอบตัว ๒๗.๕ ซ.ม. มีที่เปิดปิดอยู่ด้านโต้ท้องช้างเป็นกุญแจทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๘๗

กระปุกออมสินรูปหมู(ไม่ปรากฏชื่อประเทศ) ลักษณะเป็นรูปหมูสีน้ำตาล วัดรอบตัว ๓๐ ซ.ม. ยาวหัวถึงท้าย ๑๙.๕ ซ.ม ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๘๘

กระปุกออมสินรูปแท่นหินของประเทศสวีเดน มีอักษรที่ฝาเปิด “VALSTAND SPIRARDAR MANGA SPARAR” ลักษณะ เป็นรูปแท่นสีแดงยาว ๙.๓ ซ.ม. กว้าง ๗.๕ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๘๙

กระปุกออมสินรูปหมียืนข้างหีบสมบัติสีส้มของประเทศออสเตรเลีย “THE Saving Bank of South Australia” ลักษณะ หมียืนข้างหีบสมบัติแท่นอักษร “Fat Cat’s Treasure Chest” สีส้ม แท่นกว้าง ๙.๕ ซ.ม ตัวหมีสูง ๑๕ ซ.ม . ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๙๐

กระป๋องออมสินของประเทศลิทแทนสไตน์ รูปกระเป๋าสีเขียวมีอักษร “LINECHITENSTEINSCHE LANDES BANK STAATSGARANTIE” ลักษณะ เป็นกระเป๋าทำด้วยเหล็กสีเขียว มีหูจับสีเงิน ยาว ๙ ซม. กว้าง ๕ ซ.ม. สูง ๕.๘ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ด้านใต้กระเป๋าเป็นกุญแจไขได้

แบบ๓-๐๙๑

กระป๋องออมสินรูปสมุดสีเทาของประเทศจอร์แดน มีอักษร “POSTAL SAVING SERVICE” ลักษณะ เป็นรูปสมุดสีเทาทำด้วยโลหะ ขนาดความกว้าง ๗.๕ ซ.ม.ยาว ๑๒ ซ.ม เปิด-ปิดได้ด้วยกุญแจ

แบบ ๓-๐๙๒

กระป๋องออมสินของประเทศนิวซีแลนด์ สีเทา-น้ำเงิน มีอักษร มีอักษรด้านหน้า “A*N*Z” ด้านหลัง“AUSTRALLA AND NEW ZEALAND SAVINGS BANK” ลักษณะ กระป๋องสังกะสี รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง ๘ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. หน้า ๕.๕ ซ.ม. มีที่ไขกุญแจเปิด-ปิดใต้กระป๋อง

แบบ ๓-๐๙๓

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตเลียมีอักษร “COMMOMWEALTB SAVING BANK OF AUSTRALLA” ลักษณะ เป็นกระป๋องรูปตึก สังกะสีรูปทรงสี่เหลื่ยมผืนผ้า กว้าง ๘ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. หน้า ๕.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๙๔

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิลมีอักษร “CAIXA ECOCOMICA FEDERAL” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระบอก ทำด้วยพลาสติกใสอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมพลาสติกขนาดกว้าง ๑๐๕ ซ.ม. ยาว ๑๐.๘ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๙๕

กระปุกออมสินของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีอักษร “BCG BANQUEHYPOTHECAIRE DO CANNOT DE GENEVE” ลักษณะ รูปทรงหุ่นยนต์ทำด้วยพลาสติกสี่น้ำเงิน แดง เหลือง มีกุญแจ สำหรับเปิด-ปิด

แบบ ๓-๐๙๖

กระป๋องออมสินของประเทศมาเนีย มีอักษร “THE SAVINGS BANK OF TASMANIA” ลักษณะ เป็นกระป๋องรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง ๗.๕ ซ.ม. หนา ๕.๔ ซ.ม สีฟ้ามีรูปตึก “THE SAVINGS BANK OF TASMANIA” ตัวกระป๋องสีฟ้าทำด้วยสังกะสีมีกุญแจเปิด-ปิด ใต้กระป๋อง

แบบ ๓-๐๙๗

กระปุกออมสินของประเทศเยอรมันรูปปลาวาฬลักษณะ เป็นรูปปลาวาฬทำด้วยเซรามิค สีเขียวอ่อนขนาดสูงจากปากถึงท้อง ๙.๕ ซ.ม. ยาว ๑๕​ ซ.ม มีที่เปิด-ปิดใต้ท้อง มีอักษร “HAMBURGER SPARCASSE VON 1827”

แบบ ๓-๐๙๘

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิลมีอักษร “Caderreta da Caixa” ลักษณะทรงกลมทำด้วยสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม.สูง ๑๐ ซ.ม. มีกระดาษหุ้มรอบกระป๋องสีน้ำเงิน-ขาวคาดน้ำตาล

แบบ ๓-๐๙๙

กระป๋องออมสินของประเทศซูดานมีอักษร “ภาษาอาหรับ” และ ภาษาอังกฤษ “SUDANESE SAVINGS BANK” ลักษณะสี่เหลี่ยมฝืนผ้าสี่แดง ทำด้วยพลาสติก ขนาดกว้าง ๓ ซ.ม.สูง ๑๐ ซ.ม. หน้า ๔.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้กล่อง

แบบ ๓-๑๐๐

กระปุกออมสินของประเทศฟินแลนด์มีอักษรภาษาอังกฤษ “GRAM SPAREB BANK” ลักษณะเป็นรูปหมูสีแดงตัวใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางรอบตัว ๒๒ ซ.ม.ความยาวหัวจรดหาง ๓๐ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก มีที่ปิด – เปิดใต้ท้องหมู

Skip to content