วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

กระปุกออมสิน ๒๔๑-๒๔๘

แบบ ๓-๒๔๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวผู้) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวผู้ยืนอยู่บนแท่นสีเขียวประสานมือถือเม็ดอัล มอนด์ ทำด้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ซ.ม สูง ๙.๕ ซ.ม มีซ่องใส่สตางค์ด้านบนศรีษะ

 

แบบ ๓-๒๔๒

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาเบสบอล มีอักษร “Mitsui” ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตาผู้ชายเล่นเบสบอลสวมหมากสีฟ้า มีอักษร“M” เสื้อสีเขียว มีอักษร “Mitsui” หลังเสื้อมีเลข ๓ มือขวาถือไม้เบสบอล ลำน้ำตาลใส่รองเท้าสีดำ ขนาดกว้าง ๑๐.๓ ซ.ม สูง ๒๓.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ที่หมวกแก๊ปด้านบน

แบบ ๓-๒๔๓

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน (ผู้ชาย) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ทรงกลม มีลวดลาย เสื้อสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม สุง ๑๖.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๔๔

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปม้า ลักษณะเป็นรูปม้า ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว ตกแต่งด้วย ลักษณะเป็นรูปม้า ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว ตกแต่งด้วย สีเขียว แสด ม่วง ดำ ขนาดความกว้างรอบตึก ๒๑.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์บนอานม้า

แบบ ๓-๒๔๕

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตู้ไปรษณีย์ มีอักษร “Post” ใต้ช่องใส่เงิน ลักษณะเป็นรูปตู้ไปรษณีย์ ทำด้วยพลาสติกสีแดง ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง ๖ ซ.ม สูง ๑๑ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ ด้านหน้าตู้

แบบ ๓-๒๔๖

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปเป็ด ลักษณะ เป็นรูปเป็ด ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว มีจุดลาย จุดสีส้ม กลางตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบตัว ๒๗ ซ.ม ยาว ๙ ซ.ม ๑๑.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านบนหลังเป็ด

แบบ ๓-๒๔๗

กระป๋องออมสินของประเทศจีนรูปปราสาท ลักษณะ เป็นรูปปราสาททรงโดมสีเขียวยอดโดม ทำด้วยพลาสติกสีขี้ม้าเข้ม ตัวปราสาททำด้วยสังกะสีทรงกลมรอบตัวปราสาทมีรูปครอบครัว มีอักษรจีนใต้ฐาน ขนาดความกว้างรัศมี ๓.๕ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอดเหรีญใต้ปราสาท

แบบ ๓-๒๔๘

กระป๋องออมสินของประเทศจีนรูปปราสาท ล้กษณะ เป็นรูปปราสาททรงโดมสีเขียวยอดโดม ทำด้วยพลาสติกสีขี้ม้าเข้ม ตัวปราสาททำด้วยสังกะสีทรงกลมรอบตัวปราสาทมีรูปครอบครัว มีอักษรจีนใต้ฐาน ขนาดความกว้างรัศมี ๓.๕ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอดเหรียญใต้ปราสาท