วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

กระปุกออมสิน ๒๑-๔๐

แบบ ๓-๐๒๑

กระป๋องออมสินรุ่นปี พ.ศ.๒๖๑๐ (รุ่นทั่วไปใหญ่) จำหน่ายราคา ๑ บาท ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๕ ซ.ม สีเขียวอ่อน

แบบ ๓-๐๒๒

กระป๋องออมสินรุ่นแต่กายชุดลูกเสือไทยทำแจกในวันเด็กแห่งชาติ ลักษณะทรงกลมขนาด เส้นผ่านศุนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. รอบกระป๋องมีชุดแต่งกายลูกเสือไทยมีคำขวัญเหนือช่องใส่สตางค์ “ออมสินวันนี้มั่งมีวันหน้าฝากออมสินมีกินมีใช้”

แบบ ๓-๐๒๓

กระป๋องออมสินรุ่นปีพ.ศ. ๒๔๙๙ (รุ่นทั่วไป เล็ก) จำหน่ายราคา ๑ บาท ลักษณะทรงกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. สีแดง,สีเหลือง

แบบ ๓-๐๒๔

กระป๋องออมสินรุ่นอนุรักษ์นาฏศิลป์โบราณสมัยลพลบุรีทำแจกในวันเด็กแห่งชาติ ลักษณะทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. สีม่วงรอบ กระป๋องมีรูปนางรำ มีคำขวัญเหนือช่องใส่ตตางค์ “ออมสินดีกว่า วันหน้าสบาย”

แบบ ๓-๐๒๕

กระป๋องออมสินรุ่นอนุรักษ์ ลักษณะทรงสี่เหลื่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๙.๗ ซ.ม มีรูปเด็กนั่งเล่น ๒ คน มีคำขวัญ “รักป่าอย่าทำลาย รักต้นไม้อย่าตัด รักสัตว์อย่าฆ่า”

แบบ ๓-๐๒๖

กระป๋องออมสินรุ่นสัปดาห์ออมทรัพย์ ปี ๑๕๑๗ ลักษณะรูปทรงหัวใจเส้นผ่านศุนย์กลาง ๑๐ ซ.ม

แบบ ๓-๐๒๗

กระป๋องออมสินที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๑๙ ลักษณะเหรียญ ๑ สตางค์ เส้นผ่านศุนย์กลาง ๑๑.๕ ซ.ม. หน้า ๓ ซ.ม. สีทองทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๒๘

กระป๋องออมสินที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ลักษณะทรงกระบอก เส้นผ่านศุนย์กลาง ๗.๒ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม. มีรูปดอกไม้อยุ่รอบ กระป๋องทำด้วยพลาสติกใส สีน้ำเงิน-ฟ้า

แบบ ๓-๐๒๙

กระป๋องออมสินรุ่นตู้ ATM ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ สูง ๑๒.๕ ซ.ม. มีสีน้ำเงิน ฟ้า เหลือง (ตู้ ATM)

แบบ ๓-๐๓๐

กระป๋องออมสินรุ่นตู้เซฟออมทรัพย์ จัดทำเพื่อฉลองครบรอบ ๗๒ ปี ธนาคารออมสิน ปี ๒๕๒๘ ลักษณะรูปทรงสีเหลี่ยม (ตุ้เซฟ) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๑๑ ซ.ม. หน้ากระป๋อง มีข้อความ “ออมสิน ๗๒ ปี ๑ เมษายน ๒๕๒๘”

แบบ๓-๐๓๑

กระป๋องออมสินรูปสามเหลี่ยมจัดทำปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ลักษณะ รูปทรงสามเหลี่ยม สีขาว – น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สุง ๑๓.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๓๒

กระป๋องออมสินรุ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช เนื่องในพระราชพิธีมังคลาภิเษกใน วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๓๑ ลักษณะทรงกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. สีน้ำเงิน สัญลักษณ์พระทิศลักษณ์ ร.๑ อยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นโลโก้ตราธนาคารสีทอง มีข้อความ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

แบบ ๓-๐๓๓

กระป๋องออมสินรุ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหา ๒๕๓๕ เป็นโลโก้ตราธนาคาร ด้านหลังมีสัญลักษณ์ “สก” มีข้อความ “เฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕”

แบบ ๓-๐๓๔

กระป๋องออมสินรุ่น ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลักษณะทรงกลมขนาด เส้นผ่านศุนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. สีเหลืองด้านหน้า เป็นโลโก้ตราธนาคารออมสินเล็กสีทอง ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์สิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี มีข้อความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ “

แบบ ๓-๐๓๕

กระป๋องออมสินรุ่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ในวโรกาศมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ลักษณะทรงกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. สีฟ้าด้านหน้าเป็นรูปพานพุ่มมีอักษร “ทรงพระเจริญ” ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกัน ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ครบ ๕ รอบ มีข้อความ “พระราชพิธิมงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวา ๒๕๓๐”

แบบ ๓-๐๓๖

กระป๋องออมสินรุ่น ปี ๒๕๔๓ (๒๐๐๐) รุ่นเปลี่ยนโฉม ลักษณะทรงกรมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. สีเงินด้านหน้าเป็นโลโก้ตราธนาคารออมสินสี น้ำเงิน ด้านหลังอักษร ธนาคารออมสิน มั่นคง จริงใจ รับใช้สังคมฝาบนมีโลโก้นูนตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรภาษาไทย ธนาคารออมสิน มั่นคง จริงใจ รับใชัสังคม

แบบ ๓-๐๓๗

กระป๋องออมสินรุ่น ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ลักษณะทรงกรมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. สีเงินด้านหน้า เป็นรูปที่ทำการคลังออมสินแห่งแรกยุคสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ ด้านหลังเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๖ ฝาบนเป็นอักษรตัวเลยไทยตัวนูน สีทองอักษรคำว่า“๙ ทศวรรษธนาคารออมสิน”

แบบ ๓-๐๓๘

กระป๋องออมสินรุ่นจำลองจากกระป๋องออมสินรุ่นแรก จัดทำเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลักษณะ ทรงกลมขนาด เส้นผ่านศุนย์กลาง ๘.๒ ซ.ม. สูง ๑๒.๓ ซ.ม. สีแดงด้านบน ฝากระป๋องมีข้อความ “จำลองแบบกระป๋องออมสินรุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๘”

แบบ ๓-๐๓๙

กระป๋องออมสินรุ่นพระราชพิธีเปิดพระบรมรูป ร.๖ และอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ๖ เมษายน ๒๕๐๙ ลักษณะ เป็นบ้านทรงไทยแฝดตั้งอยู่บนแท่นขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๐ ซ.ม มีรูปปลาล้อมรอบ ตัวเป็นสีน้ำเงิน และสีแดง อย่างละหนึ่งหลัง มีโลโก้ตราดวงธนาคาร และมีคำว่า“ธนาคารออมสิน”

แบบ ๓-๐๔๐

กระปุกออมสินรุ่นที่ธนาคารออมสินผลิตเองรุ่นแรกเป็นแบบลูกฟุตบอล ทำด้วย พลาสติก ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ราคาใบละ ๑ บาท ลักษณะ ทรงกลมลูกฟุตบอล วัดโดยรอบ ๑๐ ซ.ม. หลัง มีโลโก้ตราดวงตรา ธนาคารออมสินสีขาว มีสีแดง เขียว เหลือง