วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

กระปุกออมสิน ๒๐๑-๒๒๐

แบบ ๓-๒๐๑

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปทรงกลมสูงสีน้ำเงิน มีอักษร “State Bank of Victoria” ลักษณะรูปทรงกลมสูง สีน้ำเงินทำด้วยสังกะสี สีเหลือง ขนาดกว้าง ๖. ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. มีทีเปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๒

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงตึกมีอักษร “The Savings Bank of S.A. ” (ด้านหน้า) และ “The Savings Bank of south Australia” (ด้านข้าง) ลักษณะเป็นรูปทรงตึกสูง ทำด้วยสังกะสี สีเหลือง ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๓

กระป๋องออมสินของประเทสออสเตรเลีย รุปทรงตึก สีน้ำเงิน มีอักษร “C.B.S. Savings Bank Limiter” ลักษณะ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สีน้ำเงิน รูปตึกสีทอง ทำด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๔

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปช้างสีเขียว มีอักษร “Commonwealtn Savings Bank” ลักษณะเป็นรูปช้างสีเขียว ทำด้วยพลาสติก ขนาดหัวจรดหาง ๑๔ ซ.ม. สูง ๘ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนตัวช้าง

แบบ ๓-๒๐๕

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปคนยืน ลักษณะเป็นรูปคนยืน (ทรงกลม) ทำด้วยไม้ต่างตัวด้วยเสื้อคลุมสีดำ,เสื้อสีเหลีอง-ขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๓ ซ.ม. สูง ๑๕.๘ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบน ๗.๓ ซ.ม. สูง ๑๕.๘ ซ.ม มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๖

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปหมียืนบนแท่นมีอักษร “Take ME When Full To Any Branch of The Savings Bank of S.A.” ลักษณะ เป็นรูปหมีสวมหมวก ยืนอยู่บนแทน ทำด้วยพลาสติก สีน้ำเงิน ขนาดฐานกว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๖.๕ ซ.ม. สูง ๒๑ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๐๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปทรงบ้านสุนัขมีอักษร “Issued by The Savings Bank of South Australia” ลักษณะ เป็นรูปทรงบ้านสุนัข ทรงสี่เหลี่ยม (ทำด้วยสังกะสี) หลังคาสีส้มต้วบ้านสีเหลือง ขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๙ ซ.ม. สูง ๙.๘ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้บ้าน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน (หลังคา) บ้านด้านข้างมีป้ายเขียน Mickey’s Mouseke Bank

แบบ ๓-๒๐๘

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงกลมมีอักษร “The Rel Bank W.A’s Own Bank” ลักษณะ รูปทรงกระป๋องมีรูปป่าไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๗ ซ.ม. สูง ๘.๘ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๙

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปจิงโจ้ สีน้ำตาล มีอักษร “Kepp one jump Ahead Bank CBC” ลักษณะ เป็นรูปจิงโจ้ ทำด้วยพลาสติก ฐานกว้าง ๗ ซ.ม.ยาว ๑๒ ซ.ม. สูง ๑๔.๘ ซ.ม.

แบบ ๓-๒๑๐

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปรถไฟสีแดง ลักษณะ เป็นรูปรถ หัวรถไฟไอน้ำสีแดง กว้าง ๘-๑๑.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบนโบกี้

แบบ ๓-๒๑๑

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปหมูนอนหลับมีอักษร “Love” ข้าง ตัวหมู ลักษณะเป็นรูปหมูสีเหลืองนอนหลับ วัสดุทำด้วยปูนพลาสเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๙ ซ.ม. ยาว ๑๗ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนตัวหมู

แบบ ๓-๒๑๒

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปกระเป๋าถืม (เหล็ก) มีอักษร “Caisse De’pargne Et Depre’voyange Paris 9. Rue Coo-H ron Et 19. Rue Due’Louver” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระเป๋าถือมีหู ทำด้วยเหล็กสีดำ ขนาดกว้าง ๕.๘ ซ.ม. มีที่เปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านหัว

แบบ ๓-๒๑๓

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปทรงถ้วยรางวัล สีขาว ลักษณะเป็นรูปทรงถ้วยรางวัลสีขาว ทำด้วยเซรามิค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ๙ ซ.ม. ฝาด้วยกว้าง ๑๔ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอด ๒๐.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๔

กระป๋องออมสินของประเทศเบลเยี่ยมรูปทรงกระบอก สีแดง มีอักษร C.G.E.R.L’Eparcne De Chacun Profile A Tous ลักษณะ เป็นรูปทรงกระบอกสีแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๕

กระป๋องออมสินของประเทศเบลเยี่ยมรูปทรงกระบอก สีแดง มีอักษร C.G.E.R.L’Eparcne De Chacun Profile A Tous ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๖

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์ รูปกระเป๋าถือทรงกลม มีอักษร “Spaar Bank Voor De Stad Amsterdam” สีดำรอบโลโก้ตัวผึ้ง ภายในวงกลม และรังผึ้ง ลักษณะ เป็นรูปทรงกระเป๋าถือสีดำหู ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๕.๒ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. สูง ๖ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีหมายเลข ๐๓๖ มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๗

กระป๋องออมสินของประเทศเนธอร์แลนด์รูปทรงกระเป๋าถือสีน้ำเงิน มีอักษร “Gemeente spaar Bank Vanmaastrich” สีทองภายในวงกลม ลักษณะเป็นรูปทรงกลม กระเป๋าถือ มีหู ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๕ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. มีหมายเลยใต้ฐาน เลข ๔๗๗๒ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๘

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์รูปกระเป๋าถือ มีอักษร “Spaar Bank Vooe De Stad Amsterdam” ลักษณะเป็นรูปทรงกระเป๋าถือมีหูจับ ทำด้วยโลหะสีดำ ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๑๐.๕ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๙

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์รูปกระเป๋าถือทรงกลม มีอักษร “Spaar Bank Vooe De Stad Amsterdam” ลักษณะเป็นรูปกระเป๋าถือมีหูหิ้วทรงกลม ทำด้วยโลหะสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙.๔ ซ.ม. สูง ๖ ซ.ม. ใต้ฐานมีหมายเลข ๑๒๓๘๓ มีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๒๐

กระป๋องออมสินของประเทศเนธอร์แลนด์ รูปกระเป๋าถือ มีอักษร “Nutsspaar Bank Driebergen” ลักษณะเป็นรูปกระเป๋าถือสีเงินมีหูถือ ขนาด ๕.๒ ซ.ม. ยาว ๙.๕ ซ.ม. สูง ๖.๔ ซ.ม. ใต้ฐานมีหมายเลย ๖๙๓๓ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

Skip to content