วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

กระปุกออมสิน ๑-๒๐

แบบ ๓-๐๐๑

ตู้ฝากเงินโรงเรียนสมัยเป็นคลังออมสิน ตู้เหล็กสีเขียว ลักษณะรูปทรงตู้ไปรษณีย์ ขนาดกว้าง ๒๑ ซ.ม สูง ๔๑ ซ.ม . มีตราครุฑ อยู่ด้านหน้ามีอักษรชื่อว่าคลังออมสิน

แบบ ๓-๐๐๒

กระปุกออมสินรุ่นแรกของธนาคารออมสิน (คลังออมสิน) ลักษณะรูปทรงตู้ไปรษณีย์สีแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม.มีตราครุฑ (ปีกงอ) สีแดงอยู่บนแตร (เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมไปรษณีย์โทรเลข)

แบบ ๓-๐๐๓

กระปุกออมสินรุ่นแรกของธนาคารออมสิน (คลังออมสิน) ลักษณะรูปทรงกลมตู้ไปรษณีย์สีเขียวเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม.มีตราครุฑ (ปีกตรง) สีแดงอยู่บนแตร (เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมไปรษณีโทรเลข)

แบบ ๓-๐๐๔

กระปุกออมสินรุ่นแรกของธนาคารออมสิน (คลังออมสิน) ลักษณะรูปทรงกลมตู้ไปรษณีย์สีเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๑๐.๕ ซ.ม มีตราครุฑ (ปีกตรง) สีแดงอยู่บนแตร (เป็นตราสัญลักษณ์ของของกรมไปรษณีย์โทรเลข)

แบบ ๓-๐๐๕

กล่องออมสินรูปสมุดรุ่นก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลโก้ดวงตราธนาคารออมสิน เล็กสีทอง ตัวกล่องสีม่วง ลักษณะขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หน้า ๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๐๖

กล่องออมสินรูปสมุดรุ่นก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลโก้ดวงตราธนาคารออมสิน เล็กสีทอง ตัวกล่องสีแดง ลักษณะขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หนา ๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๐๗

กล่องออมสินรูปสมุดรุ่นก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลโก้ดวงตราธนาคารออมสิน เล็กสีแดง ตัวกล่องสีเหลือง ลักษณะขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หนา ๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๐๘

กล่องออมสินรูปสมุดรุ่นก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลโก้ดวงตราธนาคารออมสิน เล็กสีแดง ตัวกล่องสีเหลือง ลักษณะขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หนา ๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๐๙

กล่องออมสินรูปสมุดรุ่นก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ ๒ โลโก้ดวงตราธนาคารออมสิน เล็กสีทอง ตัวกล่องสีเขียว มีกุญแจติดอยู่ ลักษณะขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หนา ๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๑๐

กระป๋องออมสินรูปหัวโขน ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สุล ๙ ซ.ม.สีชมพู-แดง

แบบ ๓-๐๑๑

กระป๋องออมสินรุ่นที่ระลึกงานสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จัดทำเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ลักษณะทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๐ ซ.ม. สุง ๑๐.๕ ซ.ม. มีดวงตรา ธนาคารออมสินอยุ่ที่บนฝารอบกระป๋องเป็นภาพพระบรมมหาราชวัง

แบบ ๓-๐๑๒

กระป๋องออมสินรุ่นอนุรักษ์การแต่งกายสตรีไทยสมัยต่าง ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม กระป๋องสีน้ำเงิน

แบบ ๓-๐๑๓

กระป๋องออมสินรุ่นทำแจกในวันสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์ ๑-๗ เมษายน ๒๕๑๕ ลักษณะ ทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๑๔

กระป๋องออมสินรุ่นสัตว์ต่างๆ ลักษณะ ทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๘ ซ.ม สูง ๗.๔ ซ.ม. รูปสัตว์รอบกระป๋อง

แบบ ๓-๐๑๕

กระป๋องออมสินรุ่นปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จำหน่ายเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๙ ราคาใบละ ๑ บาท ลักษณะทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. สีเหลือง โลโก้ของตราธนาคารอยู่ด้านหน้า ด้านหลังรูปธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ราชดำเนิน

แบบ ๓-๐๑๖

กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี รัชดาภิเษก วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ ลักษณะทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. สีเหลือง ด้านหน้าเป็นรูปเหรียญ ร.๙ ด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ ร.๙

แบบ ๓-๐๑๗

กระป๋องออมสินรุ่นอนุรักษ์ไทย จัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ การร่ายรำของไทย ลักษณะทรงกรม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๙ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีภาพวาดตัวพระและตัวนาง พร้อมคำขวัญ (รู้ประหยัดไม่ขัดสนกลัวจนอย่าฝากออมสิน)

แบบ ๓-๐๑๘

กระป๋องออมสินรุ่นทำแจกวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะ ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม. สีชมพู ด้านหน้ามีรูปโลโก้ของธนาคารออมสิน ด้านหลังเป็นรูปเด็กนั่งพับเพียบทัดดอกชบาสีแดง

แบบ ๓-๐๑๙

กระป๋องออมสินรุ่นทำแจกวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม สูง ๑๒ ซ.ม. สีเขียว ด้านหน้ามีรูปโลโก้ของธนาคารออมสิน ด้านหลังเป็นรูปเด็กนั่งพับเพียบทัดดอกชบาสีแดง

แบบ ๓-๐๒๐

กระป๋องออมสินทำแจกวันเด็กแห่งชาติ ลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๒ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม สีเหลือง ด้านหน้ามีรูปดอกไม้เหนือช่องใส่สตางค์มีคำขวัญ “ออมสินดีกว่า วันหน้าสบาย”