วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

กระปุกออมสิน ๑๒๑-๑๔๐

แบบ ๓-๑๒๑

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมีนั่งบนกระเป๋าเดินทาง ลักษณะหมีสีน้ำตาลใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่งบนกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลเข้มขนาด ตัวมี สูง ๑๗.๕ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติกมีที่เปิด-ปิด ใต้กระเป๋า

แบบ ๓-๑๒๒

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปนกแพนกวิน ลักษณะเป็นรูปนกแพนกวินสีดำปากเหลือง ตาขาวมือไหว้หลัง สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๖ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ขาทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๒๓

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมูสีแดงตัวใหญ่ ลักษณะเป็นหมูตัวใหญ่สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๔.๕ ซ.ม. ยาว ๓๒ ซม. สูง ๒๒ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ท้อง ทำด้วยพลาสติกใส มองเห็นภายในตัวหมู

แบบ ๓-๑๒๔

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ เป็นรูปเรือใบมีอักษรข้างเรือ “Shopbank of  Finland” ท้ายเรือมีอักษร “Shopbank of Finland Hss HEISINKI”  ลักษณะเป็นเรือใบตัวลำเรือสีขาวคาดฟ้า เรือสีดำเทาตั้งบนแท่นพลาสติกใส ขนาดลำเรือยาว ๒๒ ซ.ม กว้าง ๗ ซ.ม.ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๒๕

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปเป็ดเล่นฮ๊อกกี้น้ำแข็ง มีอักษรที่ตัวเป็ด “SUOMI” ลักษณะเป็นรูปเป็ดใส่เสื้อสีขาวมีผมขาว สวมหมวกกันน๊อค สีน้ำเงิน ที่เสื้อมีอักษร SUOMI ไม้อ๊อกกี้สีน้ำตาล มีอักษร SAASTOPANKIT Skop ขนาดสูง ๑๗ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก มีที่เปิด-ปิดใต้ขา

แบบ ๓-๑๒๖

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหีบสมบัติสีทอง มีอักษรข้างหีบ “caisse depargne geneve” ลักษณะเป็นรูปหีบสมบัติสีทอง ทำด้วยพลาสติกยาว ๑๐ ซ.ม. กว้าง ๖ ซ.ม สูง ๕.๕ ซ.ม. มีกุญแจอยู่ใต้กล่อง

แบบ ๓-๑๒๗

กระป๋องออมสินรูปนกฮูกสีแดงของประเทศเยอรมัน มีอักษร “Spareblikk PRIVAT BNNKEN”  ลักษณะทรงกลมสีแดงรูปนกฮูก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๑ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก มีที่เปิด-ปิด อยู่ใต้นก

แบบ ๓-๑๒๘

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมูสีเขียวมีอักษร “Anendal o g  Omegns Spanekass” ลักษณะรูปหมูสีเขียวทำด้วยพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๔ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ท้องหมู

แบบ ๓-๑๒๙

ระป๋องออมสินของประเทศอักกฤษ รูปรถขนเงิน มีอักษร “CAISSED’ EPARENE” ลักษณะเป็นรูปรถเงินสีส้ม – เหลืองมีรหัสเปิดหลังรถ

แบบ ๓-๑๓๐

กระป๋องออมสินของประเทศชันเดอร์แลนด์ สีฟ้า มีอักษร “SUNDERLAND SAVINGS BANK” ลักษณะรูปทรงเหลี่ยมมนสีฟ้า ทำด้วยพลาสติกและโลหะ กว้าง ๕.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดอยู่ใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๓๑

กระป๋องออมสินของประเทศกรีซ รูปหีบน้ำเงินมีอักษร ข้างหีบ “TAXYAPOMIKOTAMIEYTHPIO” ลักษณะเป็นหีบสีน้ำเงินทำด้วยโลหะมีหูหิ้วขนาด ๗.๕ ซ.ม. ยาว ๑๑.๕ ซ.ม. สูง ๖.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๓๒

กระป๋องออมสินของประเทศนิวซีแลนด์มีอักษรข้างกล่อง “WAIKATO SAVINGS BANK trusteebank” THE ONE FOR ALL YOUR BANKING NEEDS ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาว ทำด้วยพลาสติก กว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๗ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. กว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๗ ซ.ม.สูง ๙ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๓๓

กระป๋องออมสินประเทศเยอรมัน รูปคนแต่เป็นตัวละคร “Nicki” ลักษณะเป็นรูปตัวละคร “Nicki” ใส่ชุดเอี๊ยมสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำเงิน แขนข้างขาวมีอักษร “Bielefeld” ทำด้วยพลาสติก ที่มีเปิด-ปิดอยู่ใต้ขา

แบบ ๓-๑๓๔

กระป๋องออมสินของประเทศนิวซีแลนด์ รูปแมวสีแดง มีอักษร “WARGANUI SAVINGS BANK” ลักษณะเป็นรูปแมวสีแดงมีปลอกคอคาดตัวอักษรภาษาอังกฤษ  “PUT SOMETHING IN KITT” ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๓๕

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปตัวเม่น ลักษณะเป็นรูปตัวเม่นทำด้วย พลาสติกผสมยาง ตัวสีน้ำตาลอ่อนขนสีน้ำตาลปนส้ม หน้าแหลมสีขาว ขนาดวัดรอบตัว ๓๒ ซ.ม. สูง ๑๕ ซ.ม. มีที่เปิดใต้ขา

แบบ ๓-๑๓๖

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปหมูมีอักษร “Spanebarken HEDARK” ลักษณะเป็นรูปหมูสีแดงมะเหมี่ยว ทำด้วยพลาสติก ขนาดรอบตัวหมู ๒๗ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๕ ซ.ม มีที่เปิด-ปิดใต้ท้อง

แบบ ๓-๑๓๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย เป็นรูปช้างสีเหลือง ข้างข้างมีอักษร “Get with the strength BANK COMMQNWEALTH” ลักษณะเป็นรูปช้างสีเหลือง ทำด้วยพลาสติก ขนาดวัดรอบตัวช้าง ๒๐.๕ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๓ ซ.ม

แบบ ๓-๑๓๙

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล ข้างกระป๋องมีอักษร “Caderreta da Caura” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังสะสี รอบกระป๋อง หุ้มด้วยกระดาษสีน้ำเงิน-ขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๐ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๔๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปทรงกระบอกสีเขียว มีอักษรสีทองพื้นดำ “Kreis-und Stadtspar hass Norden” ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียวทำด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

Skip to content