กรณี Re-Finance มาจากสถาบันการเงินอื่น และต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้หรือไม่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > กรณี Re-Finance มาจากสถาบันการเงินอื่น และต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้หรือไม่

กรณี Re-Finance มาจากสถาบันการเงินอื่น และต้องการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้หรือไม่

ได้ โดยสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมฯ และ/หรือกู้เพิ่มเติมฯกับธนาคารออมสิน รวมถึงกู้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)