กรณีลูกค้าขอกู้ตามโครงการ GSB PLUS มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบการค้า สาขาต้องให้สัญญาเงินกู้ประเภทใด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการสินเชื่อ > กรณีลูกค้าขอกู้ตามโครงการ GSB PLUS มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบการค้า สาขาต้องให้สัญญาเงินกู้ประเภทใด

กรณีลูกค้าขอกู้ตามโครงการ GSB PLUS มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบการค้า สาขาต้องให้สัญญาเงินกู้ประเภทใด

กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใฃ้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะฃัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546