วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) จะต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) จะต้องทำอย่างไร

สามารถเลือกวิธีการขอรหัสผ่านใหม่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ พร้อมหลักฐานแสดงตน โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร

วิธีที่ 2 ขอรหัสผ่านใหม่ โดยการใช้คำถามช่วยจำในการทำรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์บริการ ออมสิน Internet Banking เลือก “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
  • กรอก รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ หมายเลขประจำตัวประชาชน
  • ตอบคำถามในส่วนของคำถาม-คำตอบช่วยจำที่ตั้งเอาไว้
  • กรอก OTP ที่ได้รับหลังจากการกรอกคำตอบช่วยจำ
  • หลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยัง E-mail ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร

** วิธีที่ 2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ซึ่งระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาหรือ Contact Center เท่านั้น

Skip to content