วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) จะต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน (User ID) จะต้องทำอย่างไร

  • ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา พร้อมหลักฐานแสดงตน โดยธนาคารจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แจ้งไว้กับธนาคาร

Skip to content