กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการสินเชื่อ > กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันอายุ 58 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี