กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม สามารถขอกู้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าใด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการสินเชื่อ > กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม สามารถขอกู้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าใด

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม สามารถขอกู้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าใด

สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้สูงสุด 200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการชำระหนี้คืนแทนผู้กู้ในกรณีเกิดหนี้ค้างชำระประกอบการพิจารณาวงเงินค้ำประกันของผู้กู้ด้วย