กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > บริการสินเชื่อ > กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันเป็นหลักประกันเสริม จะทำนิติกรรมสัญญาอย่างไร

ในการพิจารณาสินเชื่อ ให้พิจารณาในวงเงินขอกู้รวม และเมื่อนำมาทำสัญญาและลงระบบงานสินเชื่อ ให้แยกเป็น 2 สัญญา คือสัญญากู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR +1.0% ต่อปี) และสัญญากู้ที่ใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR)