กรณีซื้อบ้าน มีวงเงินกู้ขั้นต่ำหรือไม่ และถ้าวงเงินกู้ประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > กรณีซื้อบ้าน มีวงเงินกู้ขั้นต่ำหรือไม่ และถ้าวงเงินกู้ประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่

กรณีซื้อบ้าน มีวงเงินกู้ขั้นต่ำหรือไม่ และถ้าวงเงินกู้ประมาณ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่

– ไม่มีวงเงินกู้ขั้นต่ำ

– ถ้าผ่อนชำระตามโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระ ดังนี้

ระยะเวลา

กรณีทำประกันฯ

กรณีไม่ทำประกันฯ

เดือนที่ 1 – 6

ปลอดชำระเงินงวด

ปลอดชำระเงินงวด

เดือนที่ 7 – 12

1,500 บาท

1,900 บาท

ปีที่ 2

3,500 บาท

3,900 บาท

ปีที่ 3

4,500 บาท

4,900 บาท

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

6,000 บาท

6,000 บาท