Internet-Banking

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อเข้าใช้งานระบบแล้ว มีข้อความแจ้ง “โปรดติดต่อ call centerโทร.02-2998668” เนื่องจากผู้ใช้บริการระบุรหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้งระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว (Lock) ผู้ใช้บริการสามารถปลดระงับการใช้บริการ (Unlock) ได้ 2 วิธี
 • วิธีที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 8668
 • วิธีที่ 2 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์โดยการยื่นแบบฟอร์มและเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • เปลี่ยน Passwordอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ90 วันการตั้ง Passwordควรประกอบด้วย อักษร ตัวเลข และ อักขระพิเศษเพื่อยากต่อการคาดเดาและควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า8-16 ตัวอักษร
 • เก็บรหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
 • หลีกเลี่ยงการเข้าสู่บริการออมสิน Internet Bankingและทำรายการ โดยใช้ Wi-Fi สาธารณะเช่น ร้านกาแฟ โรงแรม
 • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 • เมื่อต้องการเข้าใช้บริการ ให้พิมพ์ URL ด้วยตนเองและตรวจสอบWebsite ที่ต้องการจะเข้าทุกครั้ง
 • ไม่ตั้งค่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์
 • เมื่อเลิกใช้บริการควรลบประวัติการใช้งานทุกครั้งโดย Click Tools> Internet Option >Browsing history > Delete Browsing history on exit > Delete
ธนาคารมีวิธีการรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าทุกขั้นตอน ดังนี้
 • เมื่อสมัครใช้ บริการออมสิน Internet Bankingแล้วผู้ใช้บริการจะได้รับ รหัส T-PINทางSMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตั้ง User ID &Passwordของตนเองสำหรับเข้าใช้บริการ
 • เมื่อเข้าเว็บไซต์เพื่อใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะใช้ User ID &Passwordของตนเอง และเมื่อมีการทำธุรกรรม ธนาคารจะส่งรหัส OTP (One Time Password) ให้ลูกค้าทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร ซึ่งผู้ใช้บริการต้องระบุ OTP ที่ได้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการทำรายการหากระบุ OTP ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด OTP นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ การทำธุรกรรมก็จะถูกยกเลิก
 • กรณีผู้ใช้บริการทำรายการเสร็จสมบูรณ์บริการออมสินInternet Bankingได้แสดงหน้าจอการทำรายการสำเร็จให้ลูกค้าพิมพ์หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงพร้อมทั้งส่งข้อมูลการทำรายการสำเร็จนั้นให้ลูกค้ารับทราบทาง E-mail และ/หรือ SMS
เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้บริการออมสินInternet Banking Website ของบริการออมสิน Internet Bankingได้มีการจดทะเบียน SSL (Secure Socket Layer) และมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย VeriSign ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสในการรับ–ส่งข้อมูลและเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของWebsite ว่ามีอยู่จริงมีวิธีสังเกตุดังนี้
 • ในช่อง URL จะต้องเป็น https:// เสมอ ซึ่งแตกต่างจาก Website ทั่วไปคือ http:// ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Website ดังกล่าวนั้นมีการใช้ SSL ซึ่งเป็นการเข้ารหัสในการรับ-ส่งข้อมูลและมีแถบสีเขียว (Green Bar)
 • สังเกตุได้จากรูปแม่กุญแจตรงเบราว์เซอร์และมีชื่อธนาคารเสมอซึ่งสามารถตรวจสอบ Certificates โดย Click ที่รูปแม่กุญแจตรงเบราว์เซอร์
 • ไม่ Click Link ที่แนบมากับ E-mail หรือ SMS Link เนื่องจากอาจเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์ปลอมและธนาคารไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อส่งLink ให้กรอกข้อมูลสำคัญและรหัสผ่านส่วนตัว
 • ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus และอัพเดทเวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ Download Applicationจากแหล่งที่มานอกเหนือจาก App Store และ Google play เพื่อป้องกันการ Download Application ปลอมที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสและฝังตัวที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อที่จะขโมย OTP (One Time Password)
 • หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ
คำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่เหมาะสมสำหรับเข้าใช้งานบริการออมสิน Internet Banking มีดังนี้
 • Google Chrome version 50 ขึ้นไป
 • Internet Explorer version 11 ขึ้นไป
 • Safari (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 8)
 • Firefox version 37
ประเภทบริการ จำนวนเงินสูงสุด (บาท) /วัน อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking    
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
-  ค่าธรรมเนียมรายปี - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial)    
-  สอบถามยอดบัญชี (Account Summary) - -
-  ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History) - -
-  การตรวจสอบรายการเช็ค - -
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)    
3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร    
- ภายในบัญชีตนเอง (Own Account Fund Transfer) 10,000,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
- บัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Fund Transfer) 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.2 บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts) 2,000,000
(ไม่เกิน 500,000/ครั้ง)
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) 2,000,000
(ไม่เกิน 500,000/ครั้ง)
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.4 ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
(GSB Life  Payment)
500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.5 ชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment) 500,000  
3.6 เติมเงิน(Top-Up) 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.7 ชำระค่าสินค้าและบริการ(Bill Payment) 500,000 ยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.8ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS    
- การส่ง OTP (One Time Password) - -
-  การส่งยืนยันการทำรายการ - ครั้งละ 3 บาท
Displaying results 21-28 (of 28)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|