ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

บริการ ออมสิน Internet Bankingคือระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าบุคคล ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลาถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสมือนเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารด้วยตนเอง
ด้านข้อมูลบัญชี
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบสถานะเช็ค
 • บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)
ด้านบริการทางการเงิน
 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินบุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)
 • บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการเติมเงิน (Top-Up)
 • บริการชำระสินเชื่อ (Loan Payment)
 • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment)
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันกับธนาคาร (สำหรับเป็นบัญชีหลัก)
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง 
 • มี E-mail address ของตนเอง
สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารฯ และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ติดต่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาโดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภท  เผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น     
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • สมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีหลักและบัญชีรองที่ต้องการสมัครใช้บริการเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อ)
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการประเภทบัญชี ได้ดังนี้
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/กระแสรายวันและเผื่อเรียกพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี
 • บัญชีเงินฝากประจำ และทะเบียนสลากออมสินพิเศษรวมกันไม่เกิน10บัญชี/ทะเบียน
 • บัญชีสินเชื่อ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี
บัญชีหลักคือบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลและสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ของบริการ ออมสิน Internet Banking
 • เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งE-mail แจ้งผลอนุมัติการสมัครใช้บริการออมสิน Internet Banking ไปยังE-mail ที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคารหรือติดต่อสอบถาม Contact Center หมายเลขโทรศัพท์0 2299 8668
หลังจากได้รับ E-mail แจ้งอนุมัติการสมัครผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 45 วันหากไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการสมัคร ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ใหม่
เข้าสู่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ และกดเข้าสู่ระบบ“INTERNET BANKING
การยืนยันตัวบุคคลสำหรับการใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingโดยจะต้องระบุ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เลขที่บัญชีหลัก จำนวน 12 หลัก 
 • รหัส T-PIN จำนวน 6 หลัก
จากนั้นกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้บริการ ออมสิน Internet Banking รวมถึงระบุคำถามและคำตอบช่วยจำ สำหรับใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Password)
 
Displaying results 1-10 (of 28)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|