ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

เป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรูปแบบหนึ่ง โดยใช้บัตรหรืออุปกรณ์ที่รองรับไปแตะกับเครื่องรับชำระเงินที่รองรับ Contactless แทนการรูดบัตรหรือเสียบบัตร โดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเซลล์สลิป 
สังเกตได้จากสัญลักษณ์เครื่องหมาย   ซึ่งอาจอยู่ด้านหน้าหรือ ด้านหลังบัตรก็ได้
ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดใช้บัตรตามปกติ ก็สามารถจ่ายเงินแบบ Contactless ได้ทันที
สามารถใช้กับร้านค้าทั่วโลก ผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รองรับ Contactless  โดยสังเกตเครื่องหมาย  ที่จุดรับชำระ
มีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานของ EMVและธนาคารผู้ออกบัตร
ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านวิธี Contactless ไม่ได้เกิน 1,500 บาท/รายการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ
ตอนชำระเงิน (ยอดไม่เกิน 1,500 บาท/รายการ)อีกทั้งมีความปลอดภัย โดยบัตรยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ถือบัตรตลอดเวลา
ที่ทำการใช้จ่าย
สามารถทำได้โดย ร้านค้าจะต้องเสียบบัตร (Dip chip) และผู้ใช้บัตรลงลายมือชื่อ (Sign) ในเซลล์สลิปตามปกติ
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการใช้บัตรแบบเดิม
บัตรเครดิตแบบเดิมใช้ Chip ที่มีความปลอดภัยอยู่แล้ว ซึ่งผู้ใช้บัตรสามารถใช้บัตรเดิมจนครบระยะเวลาและธนาคารออกบัตรใหม่ทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ขอออกบัตรใหม่ก่อนบัตรหมดอายุจะมีการคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทนตามที่ธนาคารกำหนด
Displaying results 1-10 (of 11)
 |<  < 1 - 2  >  >|