ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

       สลากออมสินกุศลงวดที่ 2  แต่ละฉบับ จะมีหมวดอักษร และหมายเลขสลาก 7 หลัก กำกับไว้การออกรางวัลจะออกเฉพาะตัวเลข 7 หลัก ดังนั้น ทุกหมวดอักษรจะได้รับรางวัลเหมือนกัน ซึ่งรางวัลของแต่ละหมวดอักษรมีดังนี้
 • รางวัลที่ 1  ออก  1 รางวัลๆ ละ  500,000 บาท
 • รางวัลที่ 2  ออก  4 รางวัลๆ ละ    30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3  ออก 10 รางวัลๆ ละ   15,000 บาท
 • รางวัลที่ 4  ออก 30 รางวัลๆ ละ     5,000 บาท
 • รางวัลที่ 5  ออก 50 รางวัลๆ ละ     2,500 บาท
ต้องแจ้งความและนำใบแจ้งความไปติดต่อที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา เพื่อออกใบสลากใหม่
      สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและธนาคารเห็นสมควรให้เลื่อนไปออกรางวัลในวันก่อนหรือหลังวันที่ 16 แต่ทั้งนี้ไม่มีผลต่อสิทธิการถูกรางวัลแต่อย่างใด (ถือเสมือนออกรางวัลวันที่ 16 ของเดือน)
การฝากสลากออมสินครั้งแรกต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อให้ลายมือชื่อกับธนาคาร การฝากเพิ่มสามารถมอบให้คนอื่นมาฝากแทนได้
ไม่ถ่ายทอดสด แต่จะบันทึกเทปการออกรางวัลมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. ของวันออกรางวัล
ได้กำหนดระยะเวลาการรับรางวัลและถอนคืนไว้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 คือ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สลากครบกำหนด (ครบอายุพร้อมกันทุกฉบับ 16 มกราคม 2557)
 • ไม่มีดอกเบี้ย แต่มีผลตอบแทนเป็นรางวัล เมื่อครบกำหนดได้เงินคืน หน่วยละ 40 บาท
 • 24 ครั้ง ในการถูกรางวัลแต่ละครั้ง สลาก 1 ใบ มีสิทธิถูกรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
 • มีอายุ 2 ปี
 • สลากเริ่มนับอายุพร้อมกัน วันที่ 16 มกราคม 2555
 • สลากมีสิทธิถอนครบอายุพร้อมกัน วันที่ 16 มกราคม 2557
Displaying results 21-30 (of 42)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|