ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

ไม่จำเป็น สามารถติดต่อรับเงินรางวัลหรือถอนคืนเมื่อครบกำหนดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
       สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ปัจจุบันธนาคารเปิดให้บริการ 3 ระบบ คือ AIS DTAC และ TRUEMOVE ซึ่งจะคิดค่าใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หักโดยระบบ) อัตราค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ (70 ตัวอักษร) เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ บัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) และสำเนาบัตรประชาชน
  • การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี จะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.20 น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM  ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
  • การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.20 น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
  • การออกรางวัลสลากออมสินกุศล งวดที่ 2 จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม โดยออกรางวัลต่อจากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยทำการบันทึกเทป และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
ทุกวันที่ 1 ของเดือน ต่อจากการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี เริ่มครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับวันที่ 1 มกราคม และ 1 พฤษภาคม จะเลื่อนออกรางวัลเป็นวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม ตามลำดับ
ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อขอตัดตอนสลาก โดยตัดตอนได้ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการออกสลากใหม่ ฉบับละ 30 บาท
       กรอกรายละเอียดในเอกสารแบบโอนกรรมสิทธิ์ (ขอได้จากสาขา) โดยผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และผู้โอนลงลายมือชื่อในตัวสลาก (ลายมือชื่อผู้โอน) ผู้รับโอนนำสลากและแบบโอนกรรมสิทธิ์ติดต่อสาขาที่ประสงค์จะติดต่อ เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์สลาก กรณีโอนสลากต่างสาขา (ผู้โอนและ    ผู้รับโอนเปิดทะเบียนสลากคนละสาขากัน) ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 30 บาท/ฉบับ
ฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ปี จำนวน 10,000 หน่วยต่อฉบับ เป็นเงิน 500,000 บาท จะถูกรางวัล     เลขท้าย 4 ตัว (2 ครั้ง มูลค่ารวม 300 บาท) เป็นอย่างต่ำ ทุกเดือน
       การรับฝากสลากออมสินแต่ละงวด ธนาคารจะพิจารณาผลตอบแทนผู้ฝาก (เงินรางวัลและดอกเบี้ย)  จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายและภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดขณะที่เปิดรับฝากสลาก หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ลดลง ผลตอบแทนของสลากก็จะลดลงเช่นกัน และเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น ธนาคารก็จะปรับผลตอบแทนให้ผู้ฝากได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลตอบแทนส่วนที่ธนาคารจะปรับ คือ ดอกเบี้ย เพื่อให้ผลตอบแทนของสลากมีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 3 ปี ในขณะนั้น
สามารถทำได้ แต่ต้องติดต่อขอถอนคืนที่สาขาเจ้าของทะเบียน  (สาขาที่เปิดทะเบียนสลาก) เท่านั้น
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี มีรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1  ออก  3 ครั้ง  ครั้งละ  10,000,000 บาท *
รางวัลที่ 2  ออก  1 ครั้ง  ครั้งละ      100,000 บาท 
รางวัลที่ 3  ออก  2 ครั้ง  ครั้งละ        20,000 บาท
รางวัลที่ 4  ออก  5 ครั้ง  ครั้งละ        10,000 บาท
รางวัลที่ 5  ออก 10 ครั้ง  ครั้งละ         5,000 บาท
รางวัลพิเศษ ออก 1 ครั้ง  ครั้งละ    1,000,000 บาท *
รางวัลที่ 1  ต่างหมวด  ครั้งละ  10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว  ออก 2 ครั้ง  ครั้งละ  400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว  ออก 2 ครั้ง  ครั้งละ  300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว  ออก 2 ครั้ง  ครั้งละ  150 บาท

หมายเหตุ : * กำหนด งวด และหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ 5 ปี มีรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1  ออก  5 ครั้ง  ครั้งละ  5,000,000 บาท **

รางวัลที่ 2  ออก  5 ครั้ง  ครั้งละ    500,000 บาท **
รางวัลที่ 3  ออก   5 ครั้ง   ครั้งละ   50,000 บาท
รางวัลที่ 4  ออก  20 ครั้ง  ครั้งละ   10,000 บาท
รางวัลที่ 5  ออก  40 ครั้ง  ครั้งละ     5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย  6 ตัว ออก 1 ครั้ง  ครั้งละ 600 บาท
รางวัลเลขท้าย  5 ตัว ออก 1 ครั้ง  ครั้งละ 400 บาท
รางวัลเลขท้าย  4 ตัว ออก 2 ครั้ง  ครั้งละ 300 บาท
หมายเหตุ : ** กำหนดงวด และหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
Displaying results 11-20 (of 42)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|