ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

 • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (ร้อยละ 15) แต่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนที่เกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15
มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ธนาคารจะจัดส่งสลากออมสินพิเศษให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัครฯ
 • บริการฝากสลากออมสินพิเศษ โดยระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ที่ยืนยันการทำรายการ
 • บริการสอบถามยอดรวมเงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยสอบถามยอดเงินคงเหลือได้ตามทะเบียนสลาก
เงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 51 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเดิม คือ 
 • ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ย 2.38 % 
 • ตั้งแต่ 3 ล้านบาท   ได้อัตราดอกเบี้ย 2.63 % 
ดังนั้นในช่วงโปรโมชั่นนี้ จึงเป็นโอกาสทองของผู้ฝากประจำ 3 เดือน 
 • ใบสมัครบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน หากกรณีที่ผู้ฝากเป็นเด็กต้องอายุ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตรของเด็ก
แนะนำกรณีการโอนเงินต่างพื้นที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน คือ ค่าคู่สายครั้งละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมในการโอน 1,000 ละ 1 บาท ขึ้นต่ำ 10 บาท
 • เป็นผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  ได้แก่  บัตรออมสิน ATM  บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์  และบัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรใดบัตรหนึ่งที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและทะเบียนสลากอยู่ในสาขาเดียวกัน
 • ทะเบียนสลากต้องเป็นทะเบียนบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง  (ไม่เป็นบัญชีร่วม)
ภายในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำรายการเดินบัญชีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 20 บาท แนะนำลูกค้านำสมุดบัญชีไปตรวจสอบสถานภาพบัญชีกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวก
Displaying results 1-10 (of 22)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|